στις ακτές και το χειμώνα
δραστηριότητες για την ανάπτυξη
και την προστασία του παράκτιου μετώπου
17ος χρόνος
ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ
    
    
 
 
www.aae.gr
www.aae.gr
www.aae.gr
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στις Ακτές και το Χειμώνα, αφίσα:
αρχείο pdf
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, flyer:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 300x170:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 1200x585:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, web banner 600x95:
Αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Facebook banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Twitter banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Στις Ακτές και το Χειμώνα, Google+ banner:
αρχείο jpg
κατέβασέ το εδώ
Κώδικας για απευθείας μεταφορά στις Ακτές και τον Χειμώνα ! (300x170)
Κώδικας για απευθείας μεταφορά στις Ακτές και τον Χειμώνα ! (600x95)